page view image

Kunsthistoriske foredrag Høsten 2022

EVENT INFORMATION
event image

Foredragsholdere i høst blir konservator og PhD-student Inger Gudmundson og forfatter og kunstkritiker Trond Borgen.

Kunst i Paris og Bretagne i 1880-årene v/ Inger Gudmundson, 21. september 

Flere nordiske kunstnere bodde i Paris og reiste til Bretagne i 1880-årene. Foredraget handler om hva disse kunstnerne malte, hvor de stilte ut og hvordan de forholdt seg til den franske kunsten i disse årene da Frankrike befestet sin posisjon som verdens ledende kunstnasjon.

Pop Art v/ Trond Borgen 26. oktober

Popkunsten på 1950- og 60-tallet var et brudd med den abstrakte ekspresjonismen, slik enhver ny retning innen modernismen representerer et brudd med det som var før. I popkunsten gjaldt ikke lenger idealet om renhet. Nå skulle kunsten tvert imot være uren, i den forstand at den begynte å trekke inn elementer fra vanlige folks hverdag. I popkunstens motiver kunne man kjenne seg igjen, for det var ikke lenger opphøyde eller dypt subjektive bekjennelser fra kunstnerens sinn. Nå vendte kunstnerne seg mot etterkrigstidens forbrukssamfunn og økende overflod. Kunstnere som Richard Hamilton, Raschenberger, Jasper Johns og Andy Warhol endret kunsten for alltid.

Vennskapsportretter og likestillingskamp i det moderne gjennombrudd v/ Inger Gudmundson. 16. november

Det moderne gjennombruddet er en betegnelse som brukes om perioden fra 1870-årene i nordisk kunst og litteratur. Kvinners rettigheter vokser frem, forfattere skriver om kvinner som går og om kvinners kår, og kunstnere maler portretter av seg selv og av vennene sine. Dette i et samfunn der termen «The New Woman» viser til en ny forståelse av kjønn og av kunstnerrollen.

Forelesningene er i auditoriet i Stavanger kunstmuseum k. 18:00.

To forelesninger på 45 min pause 15 min.

Pris

Pris for foredragene er samlet NOK 600 for medlemmer og NOK 700 for ikke-medlemmer. Det er ikke mulig å bestille foredragene enkeltvis.